U svakodnevnoj praksi uočavaju se problemi i poteškoće u komunikaciji koje imaju učenici, kako u pisanom tako i u usmenom izražavanju.