Potaknuti financijskim previranjima, galopirajućom inflacijom, te propadanjem banaka u SAD-u, proveli su istraživanje kod učenika srednjih škola na temu financijske pismenosti.