Rad s učenicima s intelektualnim teškoćama može biti vrlo izazovan te je bitno za svaki sat dobro se pripremiti.