Novi Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023) stupio je na snagu 15. ožujka 2023. godine. Ovim pravilnikom uređuju se postupci zaštite, revizije i otpisa knjižnične građe.