Kreiranje lažnih profila i lažno predstavljanje jedan je od oblika elektroničkog nasilja. Podrazumijeva otvaranje profila na društvenim mrežama s lažnim identitetom s ciljem obmane drugih korisnika.