CARNET ima točne datume i termine održavanja virtualnih radionica za listopad 2022!