Zabavna i edukativna dvosatna radionica „Little steps with little bits“ namijenjana učenicima osnovnih škola grada Vukovara, održana je u utorak, 21. ožujka 2023. godine, u Odjelu za mlade “Spajalica” s ciljem istraživanja i iskustvenog učenja u području elektronike.