Sudoku je logička igra s brojevima. Kako biste je riješili morate se koncentrirati, ali i koristiti logičko razmišljanje.