Završno poglavlje osnovnoškolske lektire za učenike 8. a razreda iz VI. osnovne škole Varaždin bila su fantastična djela Hobit, Otok čuvara oluja i Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu.