Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je Odluku o dodjeljivanju potpore međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.