EduBlic je paket digitalnih objekata za mikroučenje koji se sastoji od lekcija u trajanju do 10 minuta.