munja
Kako se stvara statički elektricitet?

Kako se stvara statički elektricitet?

Statički elektricitet je jedna vrsta električne energije koja za razliku od električne struje miruje. Definiran je kao električni naboj uzrokovan neravnotežom elektrona na površini materijala. Ako se staklena šipka protrlja svilom pa se nakon tog prinese sitno izrezanim komadićima suhog papira, papirići će “skočiti” na šipku i “zalijepiti se” za nju. Isto će se dogoditi i kad se komad plastične mase trlja krznom, ili ako se balon trlja u deku i približi ga se kosi.

Kako se stvara statički elektricitet?

Munje i gromovi

Zamislite da letite putničkim zrakoplovom i da vas zatekne žestoka oluja s grmljavinom. Zrakoplov se trese po uznemirenu zraku. Razgranata munja propara tamno nebo. Čuje se jak prasak gromova. Iznenada zapazite da je munja udarila u jedno krilo zrakoplova… Zaista strašan doživljaj ali bez brige – nemate od čega strahovati jer ste sigurni.