Međunarodni rođendan umjetnosti obilježit će se 17. siječnja 2024. uz sudjelovanje umjetnika diljem svijeta, a tome slavlju opet se pridružuje Hrvatska uz sudjelovanje pet sastavnica umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu.