Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora donio je odluku o „Nagradi Ivan Filipović“.