Na početnoj stranici CARNET-ove aplikacije za odabir udžbenika https://udzbenici.skole.hr/ objavljeni su konačni rezultati odabira udžbenika u osnovnim i srednjim školama za šk. god. 2021./2022. nakon završetka 3. faze odabira.