Umjetnička organizacija ‘Teatar film’ provodi projekt pod nazivom Interaktivni virtualni teatar za osnovnoškolce ‘On-line Cool Kultura’, a edukacije počinju 8. studenog 2022.