Centar za kulturu i film Augusta Cesarca unutar projekta Kazalištarenje predstavlja ciklus online slikovnica “Priče o osjećajima”. Riječ je o slikovnicama autorice Morane Dolenc koje obrađuju četiri osnovna osjećaja; sreću, ljutnju, tugu i strah.