Neke životinje, uključujući kućne ljubimce, ne vide boje koje mi vidimo, ali u isto vrijeme, one mogu vidjeti i neke boje koje ljudi ne opažaju. Vizualna percepcija živih bića ovisi o načinu na koji njihovo oko procesuira svjetlo. Ljudi su trikromati – što znači da naše oči imaju tri tipa fotoreceptora koje nazivamo konusnim stanicama, a osjetljivi su na crvenu, zelenu i plavu boju. Jedan drugi tip fotoreceptora detektira male količine svjetlosti i omogućava nam snalaženje u mraku.