park prirode
Park prirode Dinara

Park prirode Dinara

Hrvatski sabor donio je početkom veljače Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara te je time područje masiva Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu proglašeno 12. parkom prirode u Republici Hrvatskoj.

Park prirode Kopački rit: U središtu „Europske Amazone“

Park prirode Kopački rit: U središtu „Europske Amazone“

Hrvatska je posebna po tome što je na relativno malom prostoru satkana od velikog broja raznolikih prirodnih znamenitosti koje tvore njen jedinstven krajobrazni mozaik. Ovu tvrdnju potvrđuje i činjenica što su njene brojne prirodne znamenitosti zaštićene u okviru osam nacionalnih parkova te jedanaest parkova prirode. Ove oaze netaknute prirode raštrkane su na cijelom prostoru Hrvatske uključujući i ravnu Slavoniju. Drugim riječima, uz prirodne fenomene južnog i sjevernog hrvatskog primorja te gorskog i središnjeg dijela Hrvatske, isto tako, i njen istočni dio sadrži brojne prirodne ljepote među koje se ubrajaju iznimno vrijedna močvarna i riječna područja. Točnije, ovdje se misli na posebno mjesto koje se nalazi između Dunava na istoku i Drave na jugu, unutar kojeg se smjestilo jedinstveno poplavno područje koje je danas zaštićeno u sklopu Parka prirode Kopački rit.