U ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu.