Kolačići, ili cookies nam kao krajnjim korisnicima na neki način osiguravaju pristup traženim internetskim stranicama, te omogućuju da rezultati pretraživanja interneta budu prilagođeni interesu pojedinog korisnika, prateći naše aktivnosti na mreži.