Nakon 10 godina Policijska akademija u rujnu će ponovno pokrenuti program policijskog obrazovanja kroz 3. i 4. razred srednje škole.