Dopunjeno izdanje edukativne brošure “Ideološki izazov” sadrži ukupno 75 stvarnih izjava političara uz koje učenici mogu provjeriti znaju li u političkim i medijskim porukama prepoznati određenu ideologiju.