Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs raspisuje javne natječaje za izbor kandidata za članove šest radnih skupina za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu.