Ministartsvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjeluNagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja zaškolsku godinu 2023./2024.