Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik).