Prema Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, 1/13, 41/19, 127/19, 55/20 i 53/21) u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.