Naučite prepoznati potrebe za profesionalnim razvojem vodeći se pritom načelima cjeloživotnog učenja!