Program Erasmus+ unaprjeđuje znanja i vještine pojedinaca i ustanovama te pruža mogućnosti međunarodne suradnje kroz različita područja, za sve generacije, od vrtića do ustanova za obrazovanje odraslih.