Raspisan je javni natječaj za izbor kandidata za članove šest radnih skupina za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu.