Sedam je značajki zavjereničkog razmišljanja, koja sumiramo (i jednostavnije pamtimo) korištenjem akronima KONSPIR: