Tijekom javnog događaja u prostorijama Osnovne škole Petrijanec održane su radionice koje potiču računalno i logičko razmišljanje u kreativnim aktivnostima i robotici.