Dana 23. listopada obilježila se 175. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika kao službenoga jezika u javne službe.