Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu kroz rad vezan uz redovnu nastavu, izvannastavne aktivnosti i dodatnu nastavu daje priliku svojim učenicima da izrastaju u ljude ponosne na svoj kraj, svoju povijest, kulturu, tradiciju, da tu kulturu i tradiciju pamte, njeguju, koriste, interpretiraju i reinterpretiraju, dajući joj dodatna, nova, pridružena značenja. Tako uz obrazovnu, ispunjava odgojnu i kulturnu zadaću na visokoj razini.