Odlukom Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske iz rujna 2018. i dopunom predmetne Odluke iz siječnja 2019. osnovano je pet tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koja se odnose na područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.