Promišljen izbor elementarnih igara kojima se potiče dječja potreba za neprestanim kretanjem vodi ka postizanju ciljeva sata tjelesne i zdravstvene kulture.