Tradicijski običaji čestitanja blagdana njeguju se u Osnovnoj školi Bakar i prenose se iz naraštaja u naraštaj kako bi se sačuvale navike malih čestitara.