Steknite znanja i vještine te primjenjujte dobre prakse vezane uz prilagodbu nastave posebnim odgojno-obrazovnim potrebama učenika, kako onima s teškoćama tako i onima s darovitostima.