Umjetnički paviljon započinje svoju online izložbenu aktivnost u kojoj će nastavno svake godine predstaviti nekoliko perspektivnih umjetnika mlađe generacije, a prema izboru selektora.