Nova kulturna i turistička atrakcija pod nazivom “Sit&Meet – Staza hrvatskih velikana” obogatila je središte Zagreba skulpturama trinaest najznačajnijih i najpopularnijih hrvatskih velikana koje su izradili najpoznatiji hrvatski i inozemni kipari.