Sukladno Pravilima i uputama za organizaciju i provedbu WorldSkills Croatia (WSC) smotri radova učenika strukovnih škola u školskoj godini 2021./2022. Agencija je prikupila prijedloge strukovnih škola te je Prosudbeno povjerenstvo odabralo najbolje radove za sljedeće smotre radova učenika strukovnih škola.