Mladi su danas sve više izloženi digitalnim alatima i virtualnoj komunikaciji, a sve su lošiji u motorici i finoj motorici te im nedostaju praktične vještine koje zbog smanjenja sati odgojnih predmeta poput likovne i tehničke kulture nemaju ni priliku usvojiti.