Deveta međunarodna konferencija o znanstvenoj komunikaciji u kontekstu otvorene znanosti PUBMET2022 nastavlja niz vrlo uspješnih konferencija o znanstvenoj komunikaciji.