prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Polaganje ispita državne mature u jesenskome roku uz prilagodbu ispitne tehnologije

Svima zainteresiranima prenosimo detaljne upute vezane uz polaganje ispita državne mature u jesenskome roku u školskoj godini 2020./2021. uz prilagodbu ispitne tehnologije.

1. Učenici

 • Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. i koji žele istu vrstu ranije odobrene prilagodbe o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.NCVVO je o tome potrebno obavijestiti do 31. srpnja 2021. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.
 • Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. i koji žele neki drugi oblik ranije odobrene prilagodbe ili učenici koji pristupaju ispitima državne mature u jesenskome roku, a nisu imali odobrenu prilagodbu trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.NCVVO je o tome potrebno obavijestiti do 3. kolovoza 2021. Obavijest mora sadržavati popunjen Obrazac zahtjeva za prilagodbu i pripadajuću dokumentaciju koja dokazuje opravdanost tražene prilagodbe.

2. Kandidati

 • Kandidati koji pristupaju ispitima državne mature u jesenskome ispitnom roku, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature u bilo kojemu roku prijašnjih godina ili u ispitima u ljetnome roku u školskoj godini 2020./2021. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.NCVVO je potrebno o tome obavijestiti do 3. kolovoza 2021. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju.
 • Kandidati koji žele pristupiti ispitima državne mature u jesenskome roku i koji se do sada nisu koristili pravom na prilagodbu ispitne tehnologije, a smatraju da im je potrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida itd.) o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti NCVVO slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 31. srpnja 2021.Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
  Svim pristupnicima koji žele dostaviti zahtjev preporučujemo da pripreme:
  a) medicinsku dokumentaciju i/ili
  b) psihološku dokumentaciju i/ili
  c) defektološku dokumentaciju i/ili
  d) rješenje o stupnju invaliditeta.

  Rok za dostavljanje obavijesti jest 31. srpnja 2021., a rok za dostavljanje zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije 3. kolovoza 2021.
  Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenoga roka neće razmatrati, tj. neće biti odobreni.