prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Postupak ulaganja prigovora na dodijeljene bodove u pojedinome zadatku u ispitu državne mature

Dana 8. rujna 2021. godine u 12:00 sati objavljeni su prvi (privremeni) rezultati ispita državne mature – jesenski rok 2021.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava sve pristupnike o mogućnosti i postupku ulaganja prigovora na dodijeljene bodove u pojedinome zadatku u ispitu državne mature.

U nastavku je opisan postupak ulaganja prigovora.
1. ULAGANJE PRVOSTUPANJSKIH PRIGOVORA
 • Rok ulaganja prvostupanjskih prigovora na dodijeljene bodove je do petka 10. rujna u 12:00 sati.
U PRIGOVORU TREBA BITI NAPISAN:
BROJ ZADATKA NA KOJI SE ŽALITE I KONKRETAN PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE I DOBIVENE BODOVE.

SLOBODNO SE POZOVITE NA ISPITNI KATALOG I KLJUČ ZA ODGOVORE.

Neće se razmatrati prigovor u kojemu navodite privatne razloge zbog kojih ste pogriješili.
Ne upisujte u prigovor da ste zaboravili prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore.
Ne upisujte u prigovor da ponovno pregledamo cijeli vaš ispit jer vam nedostaje jedan bod.
Ne upisujte u prigovor da vam nedostaje jedan bod ili dva boda za „prolaz”.
 • Povjerenstvo za rješavanje prigovora može rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
 • Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
 • Redovni učenici (maturanti u redovnome sustavu obrazovanja) trebaju se javiti ispitnomu koordinatoru u školi za ulaganje prigovora.
 • Ostali pristupnici mogu sami upisati prigovor na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

2. ULAGANJE DRUGOSTUPANJSKIH PRIGOVORA

 • Pristupnik koji nije zadovoljan odgovorom Centra može u roku jednoga dana od dana dobivanja odgovora podnijeti prigovor Upravnomu vijeću Centra koje donosi konačnu odluku.
 • Pristupnik šalje prigovor Upravnomu vijeću Centra putem obrasca za prigovore. Obrazac se nalazi na poveznici.
 • Pristupnik je obvezan pri ulaganju drugostupanjskoga prigovora u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.
 • Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis drugostupanjskih prigovora, prigovor se neće razmatrati.
 • Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja drugostupanjskog prigovora u obrazac upisati:
  • Ime i prezime
  • OIB
  • Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
  • Pisani odgovor Centra na prvostupanjski prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
  • Tekst drugostupanjskog prigovora