prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Voda

Voda bi po definiciji trebala biti tekućina bez boje, okusa i mirisa. Ona je sastavni dio života na Zemlji. Nema ni jednog živog bića, biljke ili životinje u tijelu kojeg nema vode. Higijenski ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduvjeta života i dobrog zdravlja.

Zanimljivo je spomenuti da čovjek može živjeti bez hrane tjednima, čak i mjesecima, dok bez vode vrlo brzo umire.

Prve ljudske zajednice nastanjivale su se na područjima koja obiluju pitkom vodom jer se jedino na taj način osiguravao njihov opstanak i daljnji razvitak.

Na Zemlji je voda u stalnom kruženju. Isparava iz mora, kopnenih tokova, iz tla i biljaka. Isparena voda odlazi u atmosferu gdje se hladi i kondenzira, a pod utjecajem vremenskih prilika ponovo se spušta u obliku kiše, snijega, magle ili rose. Na visokim planinama i u polarnim područjima taloži se i kao led.

Iako voda zauzima čak 70% Zemljine površine, samo 2,5% je tzv. slatka voda bez koje nema života na našem planetu. Najveći dio te vode zamrznut je u polarnom ledu i ledenjacima ili je skriven u podzemlju. Tek najmanji dio, približno 1/3 obnovljive slatke vode, dostupan je danas u rijekama, potocima i jezerima. To je voda koju možemo piti i iskorištavati.

Volumen raspoložive pitke vode nije se mijenjao od pojave drevnih civilizacija, a stanovništvo Zemlje u tom se razdoblju povećalo barem stotinjak puta. Onečišćavanje voda, mora, jezera i rijeka, najstariji je i najgori oblik zagađenja čovjekove okoline.

Pitka voda je voda visoke kakvoće prikladna za ljudske potrebe. Pitka voda je prikladna za piće te za pripravu hrane. Raspoložive količine pitke vode vrlo su male u odnosu na ukupne količine vode na Zemlji i nejednoliko raspoređene. Rijeke i jezera najvećim dijelom nisu upotrebljive kao pitka voda jer su onečišćene ogromnim količinama otpadnih voda iz industrije i gradova.

Dobar dio pitke vode zarobljen je u antarktičkom ledu i nedostupan je kao zdrava pitka voda. Kao najznačajniji izvor pitke vode ostaju podzemne vode, pretežno akumulirane u riječnim nanosima ili u kraškom podzemlju.

Prema podacima UN-a, jedna milijarda ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće, a 2,4 milijarde trenutno nema pristup vodi za održavanje higijene. Od bolesti uzrokovanih nečistom vodom svake godine u svijetu umre oko osam milijuna ljudi, od čega dva milijuna djece. Nedostatak vode neminovno vodi u siromaštvo, glad i širenje zaraznih bolesti.

Voda koju pijemo u Hrvatskoj uglavnom dolazi iz dubine zemlje, iz prirodnih izvora, kroz podzemne tokove i pukotine ili se crpi iz dubokih bušotina. Podzemne su vode najčešće duboko u tlu, izvan dosega onečišćenja i bilo kakvog utjecaja s površine. Zato je izvorska voda vrlo čista, a često i ljekovita. Sadrži minerale, razne kemijske elemente u tragovima te ostale sastojke koji joj osiguravaju kvalitetu.