Potaknuti učenike na čitanje je problem koji se godinama provlači kao pitanje na različitim edukacijama, seminarima, projektima i stručnim vijećima. Tijekom prošle školske godine 2021./22. Ana Vuksanović bila je učiteljica 4.b razreda Osnovne škole August Šenoa u Osijeku i neke od ključnih zadataka koje si je zadala je bio približiti učenicima čitanje, izgrađivati kulturu čitanja i razvijati njihovo kritičko mišljenje, potaknuti radost, interes i motivaciju kako bi se razvijali u osobe koje mogu samostalno i kritički doživjeti i vrednovati nova književna dijela s kojima se susreću.