eTwinning projekt “Slikovnicom povezani” potiče učitelje i učenike da uključe slikovnice u nastavni proces te utječu na primjenu suvremenog pristupa poučavanju putem projektnog, aktivnog i suradničkog učenja unutar razrednog odjela, partnerskih škola i na razini cjelokupnog projekta.