prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Slikovnicom povezani

eTwinning projekt “Slikovnicom povezani” potiče učitelje i učenike da uključe slikovnice u nastavni proces te utječu na primjenu suvremenog pristupa poučavanju putem projektnog, aktivnog i suradničkog učenja unutar razrednog odjela, partnerskih škola i na razini cjelokupnog projekta.

Slikovnica je medij o kojemu su pisali mnogi autori i o kojemu su napisani mnogobrojni stručni članci. Koliko je važna govori činjenica kako je ona prva knjiga koju dijete uzima u ruke te ima višestruku ulogu u razvoju i odgoju svakoga djeteta. Slikovnica je jedinstveno umjetničko djelo koje priča priču putem riječi i slika te prožimanjem teksta i ilustracija stvara bogat osjetilni sustav koji dijete može ispuniti značenjima. 

Dobrobiti uključivanja kvalitetne slikovnice u nastavu su višestruke. Slikovnica razvija spoznajni svijet djeteta, izaziva emocije, bogati rječnik, potiče radoznalost, otvara brojne teme za razgovor, pomaže u rješavanju problema, potiče na stvaralaštvo. No slikovnice se jednostavno nadovezuju na predmetne kurikulume ili kurikulume međupredmetnih tema. 

Projektna nastava potiče i razvija radoznalost i učenje s razumijevanjem. U središtu je učenik koji istražuje. Taj proces od učenika zahtijeva misaonu aktivnost jer istraživanjem rješava određeni problem i odgovara na problemske zadatke. Učenik aktivno sudjeluje u radu, bilo samostalno, radom u paru ili skupini te na kraju prezentira rezultate rada. Radeći na problemu učenik razvija istraživačke, komunikacijske, organizacijske i kritičke sposobnosti. Potiče se razvoj samostalnosti te u konačnici spremnost za cjeloživotno učenje.

Razmišljajući o gore navedenim temama, rodila se ideja za osmišljavanjem projekta. Željeli su podsjetili učitelje na važnost i dobrobiti korištenja slikovnice u nastavi te motivirati učitelje da učenicima nude kvalitetne slikovnice. Suvremenim pristupima poučavanja kroz poticaje aktivnosti učitelji će poticati razvoj dječje mašte i kreativnosti kao i likovnih i literarnih vještina te slikovnicu koristiti interdisciplinarno.

S planiranjem projekta “Slikovnicom povezani“, autorice projekta: Bojana Lanča iz OŠ-SE San Nicolò Rijeka i Andrea Barac iz Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica, započele su početkom rujna 2021. godine. Pripremile su potrebnu dokumentaciju u kojoj su odredile vrijeme trajanja, ciljeve i radni postupak projekta. Nakon što je projekt odobren na eTwinningu, krenule su u potragu za projektnim partnerima. Do kraja rujna projekt je okupio 31 učitelja i 33 razrednih odjela, uglavnom s prostora Primorsko-goranske županije.

Osnovni cilj projekta je bio omogućiti učenicima pristup vrijednim slikovnicama, usavršavati tehniku čitanja, bogatiti rječnik, izazivati emocije, razvijati govor, kritičko promišljanje, uočavanje dodatnih spoznaja kroz ilustracije te poticati stvaralaštvo. 

Ideja je bila da se učenici u razdoblju od listopada 2021. do lipnja 2022. godine ponajprije upoznaju s kvalitetnim slikovnicama, a zatim potaknuti njima krenu u stvaranje vlastitih slikovnica. Zamišljeno je da učenici suradničkim radom unutar jedne grupe učenika ili razrednog odjeljenja osmisle temu, ideju i likove nove slikovnice. Važno je i da odrede likovnu tehniku i ilustriraju svoju priču tako da slika bogati tekst koji je napisan. Međutim, učenici stvaraju samo uvod i zaplet slikovnice, a zatim slikovnicu razmjenjuju s učenicima projektnim partnerima koji nastavljaju i završavaju priču. U nastavku zadatka neophodno je pratiti ideju priče i likovnu tehniku kojom je slikovnica započeta. Tijekom čitavog razdoblja partnerske škole komuniciraju i razmjenjuju iskustva kako bi što uspješnije dovršili započete slikovnice.

Krajem rujna održale su prvu videokonferenciju na kojoj su povezale projektne partnere i upoznale ih s planiranim ciljevima i radnim postupkom projekta. Od listopada 2021. do veljače 2022. godine, učenici su upoznali mnoge kvalitetne slikovnice. Svoje dojmove, osvrte i preporuke objavili su na suradničkoj Padlet ploči. U tom vremenu započeli su i rad na svojoj vlastitoj slikovnici. U prosincu je za sve projektne partnere putem platforme Zoom upriličeno druženje s poznatom ilustratoricom i spisateljicom Andreom Petrlik Huseinović.

U siječnju i veljači razredni odjeli razmijenili su slikovnice. Na adrese škola sudionika u projektu počeli su dolaziti kreativno-slatki paketići koje su učenici s nestrpljenjem otvarali. Da je projekt zaživio u punoj snazi, potvrdili su upravo sami učenici. Listajući pristigle slikovnice odmah su prionuli poslu želeći ih dovršiti. U svibnju je rad na slikovnicama priveden kraju, a dobile su i svoj digitalni oblik. 

Rad u projektu zahtijevao je interdisciplinarni pristup poučavanju, ali i samostalnost učenika u rješavanju problemskih zadataka. Učenici su uz savjet i vođenje učitelja, sami odabirali načine i pristupe zadanom likovnom i literarnom zadatku. U drugom dijelu rada učenici su analizirali i po uzoru na partnersku školu nastavili literarni i likovni izričaj učenika partnerske škole. To upućuje na primjenu inovativnih metoda u nastavi. Učenici uče aktivno te kroz istraživanje i interakciju s drugim učenicima usvajaju nove spoznaje i razvijaju svoje vještine.

Učenike se poticalo i na uporabu informacijsko komunikacijske tehnologije. Razredni odjeli su međusobno komunicirali putem digitalnih suradničkih ploča, izrađivali su digitalne slikovnice, od kojih su neke i ozvučili. Tijekom stvaranja slikovnica učenici su nailazili na probleme, a rješenja su često tražili pretražujući internetske stranice te tako istraživali i proučavali teme o kojima su pisali. 

Na kraju projekta nastalo je trideset slikovnica. Četiri slikovnice pisane su na čakavskom narječju, jedna na fijumanskom dijalektu, a ostalih dvadeset pet slikovnica je pisano na standardnom hrvatskom jeziku. Osim bogatstva jezičnih raznolikosti, slikovnice su ponudile i bogatstvo tema. Pronaći se mogu slikovnice o svakodnevnim problemima i situacijama s kojima se učenici susreću u školi i obitelji, osjećaja koji ih muče i želja koje bi htjeli ostvariti. Slikovnica progovaraju o običajima, prošlosti i znamenitim osobama. Česte su i slikovnice u kojima su glavni likovi životinje. Svoje mjesto “na policama” projekta su pronašle i slikovnice čije su teme inspirirane novim tehnologijama, istraživačkim pristupom i poduzetništvom.

Suradničke slikovnice bit će prezentirane od samih autora na Završnoj svečanosti koja će se održati u Dječjoj kući u srijedu, 8. lipnja 2022. godine. Koliko su bile uspješne projektne aktivnosti  potvrđuju i projektni partneri. Učitelji i učenici pozitivno su vrednovali projekt putem evaluacijskih upitnika, ali i objavom svojih dojmova na digitalnoj suradničkoj ploči. Predstavljanje rezultata eTwinning projekta “Slikovnicom povezni” bit će pokazatelj važnosti slikovnice i dječjeg stvaralaštva u razrednoj nastavi u suvremenom načinu poučavanja. 

Nakon Završne svečanosti u Dječjoj kući, projekt ne završava jer slikovnice putuju na izložbu. Prva izložba bit će upriličena u Dječjem odjelu “Stribor” Gradske knjižnice Rijeka gdje će biti izložene od 8. do 11. lipnja 2022. godine. Druga izložba bit će postavljena u Gradskoj knjižnici Crikvenica između 13. i 16. lipnja 2022. godine. Završna svečanost te izložbe slikovnica dovoljno govore o tome koliko je ovaj projekt bio uspješan. A uspješan projekt zaključujemo s petnaest uspješno ostvarenih razrednih suradnji i trideset novih slikovnica.