Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se i ove školske godine obilježila u Osnovnoj školi Bilje. Cilj manifestacije je promicanje dječjih prava na različitim razinama, usmjeravanje pozornosti javnosti prema pravima i potrebama djece.